Novinky

2. 10. 2013

Překlady v oblasti agendy EU pro MPO

Agentura Presto v září 2013 uzavřela rámcovou smlouvu na poskytování překladatelských služeb na období tří let s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Až do konce roku 2016 tak bude pro ministerstvo překládat texty týkající se problematiky EU, komunikace s institucemi a orgány EU a také texty pro webové stránky MPO, a to z češtiny do angličtiny a naopak. Presto a MPO tak navazují na spolupráci, která trvá již od roku 2000.

Více informací
17. 9. 2013

Překladatelské služby pro Soudní dvůr EU

Soudní dvůr Evropské unie po čtyřech letech znovu vypsal výběrová řízení na překlady právních textů, kterých se agentura Presto účastní. Soudní dvůr EU je povinen řádně zpřístupnit svou judikaturu ve všech členských zemích EU, a tak kromě toho, že zde funguje Generální ředitelství pro překlady zaměstnávající řadu právníků-lingvistů, využívá i služeb překladatelských agentur a externích překladatelů. Vzhledem k odborné náročnosti překládaných dokumentů a striktním požadavkům na kvalitu výsledného textu je nejzásadnější podmínkou účasti a předpokladem úspěchu ve dvoukolovém výběrovém řízení kvalitní tým právníků-lingvistů.

Více informací
3. 9. 2013

Překlad 2500 NS programu PRIDE

Agentura Presto uspěla ve výběrovém řízení vypsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí na překlad anglického originálu programu PRIDE – Parent Resource for Information, Development and Education do češtiny.

Více informací
4. 6. 2013

Slovník překladatelských pojmů

Slovník pojmů slouží k lepší orientaci všech návštěvníků našich stránek. Nejste si například jistí, jaký je rozdíl mezi simultánním a konsekutivním tlumočením? Nevíte kolik znaků má normostrana? Stačí si příslušnou položku vyhledat v našem slovníku pojmů.

Více informací
19. 7. 2012

Maximum péče o naše klienty

Za účelem dlouhodobě dobrých vztahů s našimi klienty jsme se rozhodli posílit tým pracovníků, kteří se o spokojenost jak současných, tak i nových klientů starají. Pokud budete chtít v rámci spolupráce jakoukoliv činnost zlepšit, připomínkovat či individuálně přizpůsobit, obraťte se s důvěrou na naše obchodní oddělení.

Více informací