Překlady v oblasti agendy EU pro MPO

2. 10. 2013
Agentura Presto v září 2013 uzavřela rámcovou smlouvu na poskytování překladatelských služeb na období tří let s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Až do konce roku 2016 tak bude pro ministerstvo překládat texty týkající se problematiky EU, komunikace s institucemi a orgány EU a také texty pro webové stránky MPO, a to z češtiny do angličtiny a naopak. Presto a MPO tak navazují na spolupráci, která trvá již od roku 2000.

Podpisu smlouvy předcházel úspěch agentury Presto ve výběrovém řízení, které MPO na zajištění překladů a korektur vypsalo. Nabídka Presta v konkurenci obstála mimo jiné díky kvalitě vzorového překladu z českého do anglického jazyka a z anglického jazyka do češtiny. Právě kvalita vzorového překladu byla spolu s cenou u nabídek hodnocena. Z hlediska subjektů na překladatelském trhu je třeba vysoce ocenit přístup zadavatele veřejné zakázky, který vedle ceny za poskytované služby zohlednil i kvalitu jednotlivých nabídek jako významné kritérium pro výběr té skutečně nejvýhodnější.