Překlad 2500 NS programu PRIDE

3. 9. 2013
Agentura Presto uspěla ve výběrovém řízení vypsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí na překlad anglického originálu programu PRIDE – Parent Resource for Information, Development and Education do češtiny.

PRIDE je název amerického programu na přípravu a podporu pěstounských a adoptivních rodin, který byl MPSV vybrán jako nejvhodnější k převzetí do ČR. Během první poloviny letošního roku jsme tak přeložili více než 2 500 normostran programu PRIDE, které prošly odbornou a jazykovou korekturou.

Od června 2013 jsme potom na hladkou spolupráci navázali zajištěním tlumočení pro sérii vícedenních školení, která se do konce roku v rámci projektu PRIDE uskuteční. Přispějeme díky tomu svou troškou k vytváření jednotného systému výkonu profesionální pěstounské péče v České republice.