Překladatelské služby pro Soudní dvůr EU

17. 9. 2013
Soudní dvůr Evropské unie po čtyřech letech znovu vypsal výběrová řízení na překlady právních textů, kterých se agentura Presto účastní. Soudní dvůr EU je povinen řádně zpřístupnit svou judikaturu ve všech členských zemích EU, a tak kromě toho, že zde funguje Generální ředitelství pro překlady zaměstnávající řadu právníků-lingvistů, využívá i služeb překladatelských agentur a externích překladatelů. Vzhledem k odborné náročnosti překládaných dokumentů a striktním požadavkům na kvalitu výsledného textu je nejzásadnější podmínkou účasti a předpokladem úspěchu ve dvoukolovém výběrovém řízení kvalitní tým právníků-lingvistů.

Agentura Presto se letos uchází o smlouvy na překlady do celkem sedmi úředních jazyků EU, a to do češtiny, slovenštiny, angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny a polštiny. V případě překladů do češtiny a slovenštiny Presto svou pozici opět obhajuje, neboť na nich se Soudním dvorem EU spolupracuje již prakticky od vstupu ČR do EU.