Překlady pro Evropský parlament

10. 2. 2016
Překladatelská agentura Presto uzavřela novou rámcovou smlouvu na překlady s Evropským parlamentem, a plynule tak pokračuje ve spolupráci, která trvá již od roku 2004.

V následujících čtyřech letech přeložíme pro Evropský parlament, Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor přibližně 250 000 normostran, a to zejména zápisů z jednání nebo pozměňovacích návrhů, stanovisek a peticí.

Do češtiny a slovenštiny se tyto texty budou překládat ze všech oficiálních jazyků EU.

„Velmi si ceníme důrazu, jejž instituce EU kladou ve svých výběrových řízeních na kvalitativní kritéria (70 %). Považujeme to i za ocenění a důvěru v naše know-how,“ uvedl Ing. Milan Havlín, ředitel společnosti.

Překladatelská agentura Presto letos navíc kromě překladů do češtiny a slovenštiny obstála také v tendrech na překlady do dalších jazyků EU. V celoevropské konkurenci se Presto umístilo v šesti dalších výběrových řízeních na 2. místě, a to u překladů do chorvatštiny, maďarštiny, estonštiny, španělštiny, polštiny a italštiny.