Leonardo da Vinci – kolik takových pro Vás pracuje?

8. 4. 2015
Rozhovor s naším ředitelem, Ing. Milanem Havlínem, v březnovém vydání magazínu Strategie.

V loňském roce jste oslavili 25 od založení firmy, co to pro Vás znamená?

Těmi 25 lety jste mě trochu zaskočila, zrovna jsme pracovali na jednom mimořádném projektu … a ani jsme to nestihli oslavit. Pro mě tohle výročí znamená čtvrt století cílevědomé práce, sledování nejnovějšího vývoje a setkávání s mnoha lidmi a jejich osudy.

Kolik jazyků Vy sám ovládáte?

Tuhle otázku dostávám téměř pokaždé a odpověď na ni je stále stejná – němčinu, angličtinu, pasivně ruštinu. Další jazyky, ač bych si to velmi přál, nepřibývají. Není na to čas.

Prý jste sám také překládal, jak Vám tato zkušenost pomáhá ve Vaší práci?

Ano, překládal jsem na volné noze asi pět let a z této zkušenosti čerpám neustále. Je velmi důležité poznat práci na konkrétních pozicích ve firmě, abyste se mohli správně rozhodovat. Tam, kde není možná osobní zkušenost, si s pracovníky rád sednu, nechám si ukázat, co dělají, a společně přemýšlíme, jak procesy zlepšit.

Jak se změnila práce překladatele za posledních několik let?

Překladatelé využívají různé technické prostředky, které jejich práci zrychlují, včetně počítačového překladu, což ovšem přináší mnohá úskalí. Velký rozdíl je také v přístupu k informacím a změnách ve spolupráci s překladatelskými agenturami.

Rozhodující je ovšem i nadále znalost jazyka, znalost oboru a stylizační schopnosti. V tomto směru zůstává překladatelské povolání stejné. Kvalitní překlad můžete získat jen od kvalitního překladatele.

Jaká je role překladatelské agentury?

Základním úkolem překladatelské agentury je vybírat pro jednotlivé překlady co nejlepší překladatele – na základě jazykové kombinace, oboru a specializace, nároků na stylistiku, termínu dodání a dalších parametrů.

Profesionální překladatelská agentura ovšem poskytuje překladatelům i další servis – využívání specializovaných softwarů pro překladatele, tzv. CAT nástrojů, zejména když se na překladu podílí více překladatelů, zpětnou vazbu od korektorů, školení v případě specifických projektů, převody formátů a ve spolupráci s dalšími překladateli vytváření terminologických slovníčků a stylistických příruček.

Jaké výhody může od spolupráce s překladatelskou agenturou očekávat zákazník?

Oproti přímé spolupráci s překladateli rozhodně jistotu provedení kvalitního překladu v požadovaném termínu v případě, kdy určitý překladatel má jinou zakázku, kdy firma potřebuje překlad do jiného jazyka nebo se liší oborové zaměření textu či účel jeho použití.

Ve firmách, které potřebují překlady často, se někdy zřizují překladatelská oddělení, kde jsou ovšem náklady na překlad jedné strany zpravidla o dost vyšší než při využití externích služeb.

Od kolegů z marketingu občas slýchávám stížnosti na kvalitu překladů. Jak se těmto situacím vyhýbáte?

Recept na nulovou chybovost neexistuje. Překlad je lidská činnost a chyby z ní nelze zcela vyloučit. Je třeba si uvědomit, že s každou korekturou se významně snižuje počet chyb v textu, avšak pouze snižuje. Rozhodující je, abychom od zákazníka věděli, jaký je účel použití textu a co od něj očekává. Podle toho je pak možno zvolit nejvhodnější variantu řešení.

U běžných textů pro pracovní účely plně postačí překlad kvalitním překladatelem s kontrolou kvality. U textů zvláštní důležitosti nebo určených ke zveřejnění je třeba provést minimálně jednu korekturu, standardem jsou pak dvě korektury. Důležitou roli v rozhodování zákazníka také hrají náklady.

Jaká jsou specifika překladu marketingových textů?

Překlady marketingových textů patří bezesporu k nejobtížnějším. Jen si pro ilustraci představme, jak vzniká ve firmě takový propagační leták nebo reprezentativní brožura. A je-li takový text spojen s technickou terminologií, je to o to obtížnější. V každém případě autorem není jeden pracovník, ale podílí se na něm tým lidí.

A pokud má překladatelská agentura překládat pro různé zákazníky kvalitně různé typy textů včetně marketingových, není otázkou, kolik překladatelských Leonardů da Vinci má k dispozici. Je to otázka výběru specializovaných překladatelů, vytváření překladatelských týmů a v případě marketingových textů i ztotožnění překladatelů a korektorů s filozofií firmy.

U marketingových textů je nutno si předem vyjasnit, zda má být text „jen překladem“ nebo „překladem s korekturou“, či zda zákazník očekává i redakční úpravu textu. V případě takového požadavku zákazníkovi zpravidla nabídneme více editorů, z nichž si pak vybere toho, který nejlépe vyhovuje jeho představám.

Nabízíte i audio-video služby. Jak je mohou zákazníci využít?

Pro naše zákazníky zajišťujeme v tomto směru komplexní servis. Jejich audiovizuální materiály, ať propagační, nebo školicí, přeložíme a opatříme cizojazyčnými titulky nebo nadabujeme v cizím jazyce.

Jde o velmi žádanou službu, protože zákazníci mají vše pod jednou střechou.