Významné firmy z oblasti exportních služeb se spojují pod hlavičkou Exportinfo.cz

13. 9. 2014
Významné firmy v oblasti služeb pro vývozce se spojily, aby pod společnou hlavičkou Exportinfo.cz nabídly své služby začínajícím i zavedeným exportním firmám. Cílem projektu je soustředit osvědčené, zkušené a etablované společnosti, které pod jednou značkou poskytnou klientům špičkový a komplexní servis potřebný pro úspěšné obchodní aktivity na zahraničních trzích.

„Exportinfo.cz nemá za cíl nabízet pouze služby svých partnerů, ale také expertní poradenství, výměnu zkušeností a dobrých postupů nebo vzdělávání. Společný projekt také počítá se semináři, na kterých experti zúčastněných společností budou předávat českým a slovenským exportérům užitečné informace a část svého know-how z oblastí svých proexportních služeb,“ představuje Exportinfo.cz Jan Bruštík, koordinátor projektu, a dodává: „Export je pro českou ekonomiku jednoznačně klíčový. Vždyť jenom v loňském roce, který byl z pohledu vývozu rekordní, dosáhl český export hodnoty přes 3 biliony korun. Podpora exportérů je tak z našeho pohledu prioritou, a i proto jsme rozjeli tento projekt, jehož cílem je pomoci českým vývozcům získat informace a představit jim nástroje a služby, které mohou zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích.“

Do projektu se zapojily společnosti AKCENTA CZ a.s., Veletrhy Brno, a.s., ESA s.r.o., ORBIX, s.r.o., PARTNERCIS, s.r.o., PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o., Strojírenský zkušební ústav, s.p., které svým zaměřením komplexně pokrývají celkový proces, od marketingové, obchodní a technické přípravy, až po realizaci zahraničních obchodních případů. Na projektu se podílí také Okresní hospodářská komora Hodonín a Trenčínská regionální komora Slovenské obchodní a průmyslové komory. Do budoucna se počítá s dalším rozšířením i na základě získané zpětné vazby a potřeb exportních firem.

Hlavním informačním kanálem pro klienty je portál www.EXPORTINFO.cz, který obsahuje jak zpravodajský blok, tak diskuzní a poradenské fórum expertů, přehled partnerských firem a jejich nabídky.

Krátké info o portálu EXPORTINFO: Portál EXPORTINFO vznikl v květnu 2014 a obsahuje exportně zaměřené zprávy, přehled exportních akcí a seminářů a fórum pro dotazy na experty z různých oblastí proexportní problematiky.