Služby audio a video

1. 9. 2014
Během posledních měsíců rozšířila naše agentura své portfolio dabérů o kvalitní rodilé mluvčí polštiny, slovenštiny a ruštiny. Jsme nyní schopni zajistit kvalitní A/V služby až v 10 různých jazycích.

V současné době namlouváme e-learningové kurzy o etickém chování, boji proti korupci a ochraně dat v soukromých firmách.