Spolupráce Presta a DZS pokračuje

14. 8. 2014
Agentura Presto a Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, podepsaly novou rámcovou smlouvu na zajištění cizojazyčných překladů, čímž naváží na spolupráci trvající již od roku 2003.

V následujících dvanácti měsících tak bude agentura Presto realizovat překlady a také korektury publikací, informačních letáků, brožur apod., které se vztahují k aktivitám programu Erasmus+, nového programu evropské spolupráce pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, a dalších programů, které má DZS na starost. Jednat se bude o překlady nejen z anglického jazyka a do něj, ale také z/do jazyka francouzského, německého, italského, španělského, portugalského, polského, ruského, bulharského a slovinského.

Rámcová smlouva je výsledkem úspěchu agentury Presto ve výběrovém řízení, které na tyto překlady DZS vypsal. Protože se DZS stará o školské, vzdělávací a další související vztahy ČR se zahraničím, je pro něj kvalita překladů zásadní. Při výběru nejvýhodnější nabídky proto vedle ceny jako významné kritérium zohlednil také kvalitu vzorových překladů. Právě díky jejich bezchybnosti nabídka agentury Presto v konkurenci obstála.