Soudní a právní překlady

U překladů právních textů vynikáme vysokou odborností všech překladatelů. Správné pochopení textu v kontextu právních a smluvních ustanovení je alfou a omegou kvalitního překladu, na který je třeba se spolehnout. 
Překlady právních textů zajišťujeme nejčastěji pro právo obchodní, občanské a pracovní. Zajišťujeme také překlady legislativy včetně zákonů, mj. např. pro Evropský soudní dvůr.

Pro překlady uplatňujeme integrovaný systém řízení kvality v souladu se standardy ISO 9001. Všechny překlady podléhají striktní výstupní kontrole, která je hlavním aspektem pro garanci kvality.

Jaké překlady v oblasti práva zejména provádíme?

 • překlady smluv
 • překlady zákonů
 • překlady směrnic
 • překlady vyhlášek
 • překlady rozsudků
 • překlady účetních závěrek
 • překlady daňových přiznání
 • překlady auditorských zpráv
 • překlady bezpečnostních předpisů
 • překlady podkladů pro výběrová řízení
 • překlady norem, dokumentů ISO apod.
 • překlady všech typů úředních dokumentů

S překlady právních dokumentů máme dlouholeté zkušenosti. Tyto překlady patří k nejžádanějším typům textů, které pro naše zákazníky překládáme. Každý rok přeložíme více než 60 000 normostran právních textů.

Mezi překlady právních textů patří především:

 • překlady „běžných“ smluv (nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o spolupráci, zprostředkovatelské smlouvy, zájmové dopisy, předběžná smluvní ujednání, memoranda)
 • překlady zakládacích listin (stanovy společnosti, výpisy z obchodního rejstříku)
 • překlady licenčních smluv
 • překlady zákonů ČR
 • překlady zákonů EU
 • překlady žalob pro soudní účely
 • překlady se soudním ověřením

PRESTO je spolehlivým partnerem Úřadu vlády ČR a dalších státních institucí…

Pro Úřad vlády ČR jsme přeložili více než 100 000 stran zákonů EU z angličtiny, francouzštiny a němčiny před vstupem ČR do Evropské unie.

Po dobu předsednictví ČR v Evropské unii jsme byli oficiální dodavatel překladalských služeb. Právní texty překládáme pro většinu dalších institucí ČR, mj. pro Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo práce a sociálních věcí a pro Ministerstvo životního prostředí.

Překlady právních textů v rámci Evropské unie dlouhodobě zajišťujeme pro:

 • Evropským parlamente
 • Evropskou komisi
 • Evropský hospodářský a sociální výbor
 • Evropský soudní dvůr

Mezi naše klienty patří  velká část renomovaných advokátních kanceláří, kteří využívají pravidelně naše služby. Pro tyto kanceláře překládáme právní texty převážně z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny a dalších jazyků do češtiny a slovenštiny a naopak, resp. také mezi těmito jazyky.


Specializace na překlady textů EU, práce s odbornou terminologií EU

Naše překladatelská agentura má mnohaleté zkušenosti s překlady textů EU. Z pravidelných překladů tohoto zaměření vyplynula v minulosti nutnost založení specializovaného oddělení pro překlady EU. Při překladech právních textů pro EU využíváme a disponujeme odbornou terminologií EU a znalostmi specifik jednotlivých států. Pro překlady jednotlivých typů textů EU máme pro překladatele a korektory zpracovány pomocné manuály včetně specializovaných programů, které nám umožňují efektivní, rychlé a přesné zpracování překladů.

Soudní překlady a překlady se soudní doložkou

Naše překladatelská agentura zajišťuje také soudní překlady, úřední překlady a překlady s ověřením. Překlad je vždy opatřen soudní doložkou s otiskem „kulatého razítka“ čímž překladatel potvrzuje, že překlad doslovně souhlasí s textem originálu. Pokud je dokument opatřen soudní doložkou splňuje požadavky státních orgánů pro úřední úkony.

Jaké dokumenty potřebují překlad opatřený soudní doložkou?

 • firemní dokumenty pro úřední jednání
 • bankovní a finanční dokumenty
 • překlady osobních dokumentů soukromých osob
 • dokumenty pro soudní projednávání
 • dokumenty pro policejní orgány
 • dokumenty v mezinárodním obchodním styku

U dokumentů, které se týkají mezinárodního obchodního styku má překlad se soudní doložkou zvlášť důležitý význam, neboť smluvním partnerům garantuje správný a srozumitelný překlad. Tento aspekt je podstatný zejména u právně smluvních závazků.Chcete si služby objednat nebo zaslat orientační kalkulaci?
Vyberte jednu z možností. Děkujeme


Potřebujete poradit? Odešlete nám rychlý dotaz.

required
required
required
required
 

Novinky

10.2.2016

Překlady pro Evropský parlament

Překladatelská agentura PRESTO uzavřela novou rámcovou smlouvu na překlady s Evropským parlamentem a plynule tak ...
27.11.2015

Certifikát ISO 9001:2008

S radostí Vám oznamujeme, že naše překladatelská agentura Presto opět získala certifikát jako osvědčení o systému ...

více